English
  • CỔNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM
  • contact@smartcheck.vn

524

Cơ sở sản xuất

3121

Sản phẩm

37995122

Tem đã phát hành

7405

Lượt truy xuất

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN HỮU ÍCH

  • 2023-11-01 14:07:35
Truy xuất nguồn gốc là gì? Vì sao cần truy xuất nguồn gốc?

Khi mua bất cứ sản phẩm gì bạn cũng muốn biết được sản phẩm này do công ty nào sản xuất, nhập khẩu từ nước nào, ngày s

  • 2023-11-01 14:06:23
Lợi ích của việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với

  • 2023-11-01 14:02:29
Người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc hàng hóa với 10 thông tin cơ bản

Thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, mỗi sản phẩm, hàng hóa có dữ liệu truy xuất nguồn gốc bảo đả

  • 2023-11-01 13:51:39
Nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn, chất lượng chuỗi giá trị trái cây Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu

Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và tính bền vững của xuất khẩu trái cây nhiệt đới Việt Nam, Tổ chức Phát triển công nghi

  • 2023-11-01 13:50:15
Hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 và Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  • 2023-11-01 13:46:09
Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn từ ngày 02/02/2022

Ngày 20/12/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử