English
 • CỔNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM
 • contact@smartcheck.vn
      Truy xuất nguồn gốc là một trong những tiêu chí để gia tăng giá trị nông sản. Vì vậy, thời gian qua, ngành Nông nghiệp Ninh Bình đã đẩy mạnh ứng dụng KHCN, 
      triển khai các ứng dụng truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông nghiệp.
      Từ đó, đảm bảo các vấn đề về VSATTP, củng cố thương hiệu và mở ra những cánh cửa mới đến với thị trường trong và ngoài nước.
      
      Nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin minh bạch về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kết nối trực tiếp nhà sản xuất với người tiêu dùng; 
      đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực về truyền thông quảng bá, kết nối cung cầu, hướng tới việc trở thành một sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín nhất,
      gắn kết nhu cầu người tiêu dùng, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp thông qua sự giám sát thông tin từ các Sở, Ban- ngành. Đến nay,
      Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nguồn gốc, chất lượng, an toàn thực phẩm và kết nối cung cầu nông sản thực phẩm đã hoàn thiện, 
      có địa chỉ website: https://truyxuat.smartcheck.vn