English
  • CỔNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM
  • contact@smartcheck.vn

Hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

2023-11-01 13:50:15

Thực hiện Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 và Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 về việc ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 và Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 về việc ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trong năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đã phối hợp với Phòng nghiệp và PTNT - Phòng Kinh tế các huyện, thị, thành, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện hỗ trợ các cơ sở đăng ký áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp (VietGAP). Đến nay đã tiến hành đánh giá chứng nhận VietGAP đợt 1 cho 15 cơ sở trên địa bàn các huyện Cái Bè,Tân Phước và Tp. Mỹ Tho. Kết quả đánh giá các cơ sở cơ bản đáp ứng các quy định thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo quy định hiện hành.

Hình ảnh: Chuyên gia đánh giá chứng nhận VietGAP tại cơ sở

Tham gia áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt,người dân đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình sản xuất, hạn chế được việc sử dụng phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng trọt, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi...Từ đó, hình thành được vùng sản xuất nguyên liệu nông nghiệp an toàn tập trung, ổn định về chất lượng để cung cấp cho người tiêu dùng trong tỉnh, ngoài tỉnh và đặc biệt phục vụ xuất khẩu./.